Privacy verklaring & cookiebeleid

Dit is de privacy verklaring & cookiebeleid van toepassing op de website van Baasje.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt om gegaan, die worden verzameld door Baasje.

Eva Hoste, BAASJE poot@baasje.be | + 32 456 36 81 94
Huisgaverstraat 5 | 9750 | KRUISEM
Btw. Nr. BE 0729.708.729 | Onderneming Nr. 0729708729
De e-commerce website van Baasje, een eenmanszaak, wordt gedreven door Eva Hoste.

Inleiding

In deze privacy lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. 
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Baasje. Deze worden hieronder toegelicht. 


Het versturen van nieuwsbrieven : Baasje stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van baasje.be. Daarnaast kan je mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je aan te melden. 


Contact opnemen : Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Baasje via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te bieden, zoals je naam, e-mailadres of telefoonnummer. 


Analytics : De website van Baasje verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt. 
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Ontvangers

De gegevens die Baasje ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van onderstaande :

Mailchimp : De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

WordPress : De e-mail van Baasje wordt gehost bij WordPress. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van WordPress. De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van Baasje zijn op de servers van WordPress opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Baasje, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op de grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven : Jouw e-mail adres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar poot@baasje.be

Contact opnemen : Op het moment dat je contact opneemt met Baasje via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics : De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, adres of e-mail adres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Baasje of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk een tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de nodige apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Baasje privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Jouw rechten

Recht op inzage : Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Baasje vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of contact op te nemen met Baasje. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

Recht op rectificatie : Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd ? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Baasje. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail. 


Recht op wissen van gegevens : Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Baasje vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om je gegevens te laten wissen. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) : Wil jij niet dat Baasje jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via poot@baasje.be

Wijziging privacybeleid

Baasje behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigenom te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht om regelmatig het privacybeleid door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de website worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

Plichten

Baasje verwerkt persoonsgegevens op de grond van gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten of diensten van Baasje via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van deze diensten of producten. Je e-mail adres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Baasje de desbetreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn om de gegevens die jij gedeeld hebt met Baasje, die te delen met anderen dan de hierboven genoemde partijen ( Voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst ) dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Cookiebeleid

Toepasselijkheid : Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan deze website en op alle diensten die via deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken ga je akkoord met deze disclaimer. 

Cookies : Als je deze website gebruikt, kan er door mij of door derden, informatie over jouw gebruik van deze website worden verzameld, door middel van cookies. Het mooie is dat deze informatie helemaal anoniem is. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses, zodat ik mijn website nog beter kan maken. Er zijn twee soorten cookies op de website. 
Functionele cookies zijn nodig voor het goed laten werken van bepaalde delen van mijn website. 
Analytische cookies zijn voor belangrijk voor analyses op te halen. Zonder deze anonieme gegevens kan ik de website namelijk niet verbeteren. Google Analytics verstuurd de informatie van die cookie naar de servers van Google en toont mij vervolgens een rapport over de activiteiten op de website. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. 
Deze verwerking dient alleen voor bovenstaand omschreven doel. 

Externe links

Op de pagina’s van deze website vind je soms links naar andere websites. Dit doe ik als ik denk dat de informatie op die website interessant is voor jou. Ik attendeer je erop dat ik geen controle heb over deze websites en de veiligheid daarvan en dus daarom niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als gevolgd van het gebruik of de inhoud van deze externe websites.

Baasje

Baasje behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Baasje dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Baasje te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Bij andere vragen, neem contact op via onderstaande gegeven.

Poot@baasje.be / + 32 456 36 81 94
Huisgaverstraat 5, 9750 Kruisem
BTW BE 0729 708 729