Dit is de pagina waar je de info kan terugvinden over Privacy Policy & cookies van Baasje.
Privacy verklaring & cookiebeleid

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Baasje.

inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Eva Hoste, BAASJE

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Baasje, neem dan gerust contact op.
poot@baasje.be | + 32 476 40 27 41
Huisgaverstraat 5 | 9750 | KRUISEM
Btw. Nr. BE 0729.708.729 | Onderneming Nr. 0729708729

Baasje is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Eva Hoste.

doel gegevens

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Baasje. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven Baasje stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Baasje.be. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Baasje via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 1. Analytics
  De website van Baasje verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
  Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden
  aangegaan.

ontvangers

 

De gegevens die Baasje ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 2. WordPress
  De e-mail van Baasje wordt gehost bij WordPress. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van WordPress. De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van Baasje zijn op de servers van WordPress opgeslagen.

opslag periode

 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Baasje, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar poot@baasje.be.

 2. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Baasje via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, adres, en e mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 3. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, adres of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

beveiliging

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Baasje of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Baasje privé is.
Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

jouw rechten

 
 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Baasje vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Baasje. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Baasje. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

 3. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Baasje vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 4. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Baasje jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  Het gebruik maken van deze rechten kan via poot@baasje.be.

wijziging privacybeleid

Baasje behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht om regelmatig het privacybeleid door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

plichten

Baasje verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Baasje via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Baasje de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Baasje met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

cookiebeleid

 
toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan deze website van Baasje en op alle diensten die via deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken ga je akkoord met deze disclaimer.

cookies

Als je deze website gebruikt kan door mij en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze websites worden verzameld, door middel van cookies.
Het mooie is dat deze informatie helemaal anoniem is! Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses, zodat wij onze website nog beter kunnen maken. Er zijn twee soorten cookies op de website van Baasje:

1. functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor het goed laten werken van (delen van) mijn website. Denk bijvoorbeeld aan de cookies van YouTube die ervoor zorgen dat je onze video’s kunt bekijken op onze website.

2. analytische cookies

Voor mij zijn de analytische cookies van Google Analytics belangrijk. Zonder deze anonieme gegevens kan ik de website namelijk niet verbeteren. Google Analytics verstuurd de informatie van die cookie naar de servers van Google en toont mij vervolgens een rapport over de activiteiten op de website. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. Deze verwerking dient alleen bovenstaand omschreven doel.

externe links

In de blogs en pagina’s op deze website vind je soms links naar andere websites. Dit doen we als we denken dat de informatie op die website interessant is voor jou.  We attenderen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

baasje

Baasje behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Baasje dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van baasje te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

poot@baasje.be | + 32 476 40 27 41
Huisgaverstraat 5 | 9750 | KRUISEM
Btw. Nr. BE 0729.708.729 | Onderneming Nr. 0729708729

Winkelwagen